SDOS查詢結果

語文

總筆數:7

篇名作者刊名出版年查看
Factors that may predispose to rupture of tubal ectopic pregnancy Roussos, D.;Panidis, D.;Matalliotakis, I.;Mavromatidis, G.;Neonaki, M.;Mamopoulos, M.;Koumantakis, E.; European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2000-03-01 查看
Factors that may predispose to rupture of tubal ectopic pregnancy Roussos, D.;Panidis, D.;Matalliotakis, I.;Mavromatidis, G.;Neonaki, M.;Mamopoulos, M.;Koumantakis, E.; European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2000-03-01 查看
Hormone replacement therapy at the threshold of 21st century Panidis, D.;Rousso, D.;Kourtis, A.;Giannoulis, C.;Mavromatidis, G.;Stergiopoulos, K.; European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2001-12-01 查看
Hormone replacement therapy at the threshold of 21st century Panidis, D.;Rousso, D.;Kourtis, A.;Giannoulis, C.;Mavromatidis, G.;Stergiopoulos, K.; European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2001-12-01 查看
Effect of the interval between pregnancies on the health of mother andchild Rousso, D.;Panidis, D.;Gkoutzioulis, F.;Kourtis, A.;Mavromatidis, G.;Kalahanis, I.; European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2002-10-10 查看
Effect of the interval between pregnancies on the health of mother andchild Rousso, D.;Panidis, D.;Gkoutzioulis, F.;Kourtis, A.;Mavromatidis, G.;Kalahanis, I.; European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2002-10-10 查看
Operator experience reduces the risk of second trimesteramniocentesis-related adverse outcomes Margioula-Siarkou, C.;Karkanaki, A.;Kalogiannidis, I.;Petousis, S.;Dagklis, T.;Mavromatidis, G.;Prapas, Y.;Prapas, N.;Rousso, D.; European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2013-07-01 查看
上一頁 第1頁/共1頁/跳至 下一頁